08-07-22 Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας στην Εβδομάδα Δράσης Νεολαίας (Youth Action Week) στο Στρασβούργο

Youth Action Week 1 July 2022 1

08-07-22 Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας στην Εβδομάδα Δράσης Νεολαίας (Youth Action Week) στο Στρασβούργο

Η Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜ&Ν, που υποστηρίζει και συντονίζει στη χώρα μας την εκστρατεία για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης “Democracy Here | Democracy Now”, συμμετείχε με την εξαμελή ομάδα εθνικής αντιπροσώπευσης στην Εβδομάδα Δράσης Νεολαίας (Youth Action Week), που διεξήχθη στο Στρασβούργο από 27.06.2022 έως 02.07.2022.

Η ομάδα εθνικής αντιπροσώπευσης που επελέγη βάσει δράσεων που υπέβαλαν για την εθνική εκστρατεία “Democracy Here | Democracy Now”, αποτελούνταν από τις/τους κάτωθι:

  1. Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Συνεργάτη τομέα Νεολαίας στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν, national contact person για την Ελλάδα και αρμόδια για την ομάδα της εθνικής αντιπροσώπευσης
  2. Αριάδνη Οντίλ Αγγελική Αντωνοπούλου, voluntary youth worker, εκπρόσωπο της 4C NGO – 4C Cooperate Communicate Create Change
  3. Δημήτριο-Αλέξανδρο Λαδόπουλο, ιδρυτικό μέλος της AID – Alternative Innovative Development
  4. Γεωργία Σταυρίδου, ασκούμενη δικηγόρο, εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λάρισας
  5. Ηλιάνα Μαυρή, απόφοιτη μαθήτρια, εκπρόσωπο του ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης Κρήτης
  6. Μιχαήλ Χατζημιμίκο, Project Manager/Coordinator, εκπρόσωπο του YouthEC – Youth Empowerment Center

Η Εβδομάδα Δράσης Νεολαίας (Youth Action Week) ήταν η εμβληματική εκδήλωση της εκστρατείας “Democracy Here | Democracy Now” και της επετείου των 50 χρόνων του τομέα της νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η εβδομάδα είχε σκοπό να καταλήξει σε προτάσεις δράσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη νεολαία “Democracy Here | Democracy Now”, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων που απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την αναζωογόνηση της δημοκρατίας και την υποστήριξη της ουσιαστικής συμμετοχής των νέων ανθρώπων στις δημοκρατικές διαδικασίες και τους θεσμούς.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας