08-07-22 Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Το τμήμα Β’ – Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης έλαβε το 1ο βραβείο

ΥΠΑΙΘ 2

08-07-22 Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Το τμήμα Β’ – Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης έλαβε το 1ο βραβείο

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι σήμερα, Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, το Τμήμα Β’ – Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών παρέλαβε το 1ο βραβείο, το οποίο απέσπασε στην διαγωνιστική διαδικασία του θεσμού των «Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης» στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα» για τον τομέα Παιδεία-Πολιτισμός, με την πρόταση με τίτλο «Αυτόματη χωροταξική κατανομή μαθητικού δυναμικού για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με βάση τη σχεδίαση σε χάρτη των σχολικών περιφερειών», ήτοι το Πληροφοριακό Σύστημα GIS-based «Χωροταξικό» https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/

Η εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό», που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού, διευκολύνει τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαδικασία χωροταξικής κατανομής των μαθητών/τριών σε σχολικές περιφέρειες με βάση την ταχυδρομική τους διεύθυνση κατά την εγγραφή τους στην Α’ τάξη των εκπαιδευτικών βαθμίδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Διαλειτουργώντας με το Πληροφορικό Σύστημα e-εγγραφές, που έχει αναπτυχθεί από το ίδιο τμήμα, και το Πληροφορικό Σύστημα myschool, αποδεικνύει εμπράκτως τη σημασία της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών (ψηφιακών και μη) προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στον δημόσιο τομέα γενικότερα.

Σκοπός της ιδέας που οδήγησε στο GIS-based «Χωροταξικό» ήταν η αυτοματοποίηση της διαδικασίας της χωροταξικής κατανομής και η οπτικοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων της. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται διαφάνεια, εξοικονόμηση του χρόνου διεκπεραίωσης της διαδικασίας αυτής από τους αρμόδιους, ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητες πληροφόρησης περί των σχολικών περιφερειών σε ενδιαφερόμενους γονείς, μαθητές/τριες και κηδεμόνες.

Η βράβευση του Πληροφοριακού Συστήματος GIS-based «Χωροταξικό» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί αναγνώριση για τα μέλη της ομάδας, αλλά και ολόκληρο το Τμήμα, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Υπουργείο μας ακολουθώντας τις επιταγές της ψηφιακής διακυβέρνησης της χώρας που ευνοούν και προάγουν τεχνολογικές καινοτομίες.

Τα μέλη της ομάδας ευχαριστούν  ιδιαίτερα τους χρήστες της εφαρμογής, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και τα σχολεία που υποστήριξαν και συνεχίζουν στηρίζουν το έργο της, βοηθώντας στην επίτευξη του στόχου για καινοτομία και βελτίωση.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από τη σχετική ιστοσελίδα του θεσμού των βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://digitalawards.gov.gr.

Artemis


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας