05-07-22 Αναμορφωμένοι πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης

 ipourgeio 400px

05-07-22 Αναμορφωμένοι πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης

1. Α ‘ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΔΕΚΤΟΙ 

1. Α’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

-1.Α’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (Ξένη Γλώσσα) 

– 2 Β’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΟΙ 

– 2. Β΄ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

– 2 Β’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (Ξένη Γλώσσα)

– 3 Β’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΟΙ 

– 3 Γ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

-3 Γ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (Ξένη Γλώσσα)

-4 Δ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΟΙ 

– 4 Δ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

– 4. Δ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (Ξένη Γλώσσα)

– 5. Ε’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΟΙ 

– 5. Ε’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

– 5′ Ε’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (Ξένη Γλώσσα)

– 6. ΣΤ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΟΙ 

– 6′ ΣΤ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

– 6′ ΣΤ’ ΠΣΕ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (Ξένη ΓΛώσσα)


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας