04-07-22 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για την εκκίνηση της γ' φάσης της Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

rsz 1iep 1

04-07-22 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για την εκκίνηση της γ’ φάσης της Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Το Δελτίο Τύπου εδώ 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας