01-07-22 Εκπροσώπηση του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Αποστόλη Δημητρόπουλο, σε ημερίδα της Γαλλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βερσαλλίες, με θέμα τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»

 rsz ΕυρΠαν1jpg

01-07-22 Εκπροσώπηση του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Αποστόλη Δημητρόπουλο, σε ημερίδα της Γαλλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βερσαλλίες, με θέμα τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»

Την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος, εκπροσώπησε το ΥΠΑΙΘ σε ημερίδα της Γαλλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βερσαλλίες, με θέμα τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», που αποτελούν μία εμβληματική πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Μακρόν για το μέλλον των πανεπιστημίων της Ευρώπης αλλά και για την ίδια την Ευρώπη.

Στην παρέμβασή του ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής των ελληνικών ΑΕΙ στις συμμαχίες των «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», καθώς και στους τρόπους με τους οποίους το ΥΠΑΙΘ στηρίζει και ενθαρρύνει τις σχετικές δράσεις. Αναφέρθηκε επίσης στις αλλαγές που περιλαμβάνει ο νέος νόμος για τα πανεπιστήμια, οι οποίες θα διευκολύνουν περαιτέρω τη συμμετοχή και προσαρμογή των ελληνικών πανεπιστημίων στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, προσφέροντας νέες προοπτικές στην ακαδημαϊκή κοινότητα και ιδιαίτερα στους φοιτητές, διευρύνοντας τις ευκαιρίες και τους ορίζοντές τους.   

ΕυρΠαν2.jpg


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας