01-07-22 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΚΕ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

rsz mak 1

01-07-22 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΚΕ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το έγγραφο   εδώ


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας