17-06-22 Δελτίο Τύπου για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες III 

4 bru

17-06-22  Δελτίο Τύπου για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ04.01  Φυσικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες III 

Το Δελτίο Τύπου 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.