17-06-22 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στo ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν για το Σχολικό Έτος 2022-2023

rsz mak 1

17-06-22 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στo ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν για το Σχολικό Έτος 2022-2023

α) Ανανεώσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γεν. Γραμματεία Επαγγ. Εκπ/σης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

β) Ανανεώσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία), οι οποίοι υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης και Διευθυντής ΔΙΕΚ και επανατοποθέτησή τους σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

γ) Νέες Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γεν. Γραμματεία Επαγγ. Εκπ/σης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

.δ) Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία)

ε) Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία).


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας