Εγκύκλιος παραιτήσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.Φ.361.96/7911/Δ1/11-6-2013 εγκύκλιο των Τμημάτων Β’ των Διευθύνσεων Προσωπικού ΠΕ&ΔΕ της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης».

Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Β’

Η εγκύκλιος εδώ