02-06-22  Διαβίβαση Πρόσκλησης σε διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα

rsz screenshot 2022 06 02 130447

02-06-22  Διαβίβαση Πρόσκλησης σε διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα:
Σας διαβιβάζουμε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο:
«English in in preschool education: Building bridges. – Αγγλικά στη προσχολική εκπαίδευση: Χτίζοντας γέφυρες.»

Το έγγραφο εδώ 

Η πρόσκληση εδώ 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας