25-5-22 «ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ A’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022»

ΥΠΑΙΘ 2

25-5-22 «ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ A’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022»

Δελτίο τύπου

Μέτρα 

Εξεταστικά κέντρα


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας