20-05-22 Πρόσκληση και πρόγραμμα ημερίδας «Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια – Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση»

 rsz screenshot 2022 05 19 142937

20-05-22 Πρόσκληση και πρόγραμμα ημερίδας «Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια – Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση»

O σύνδεσμος για την παρακολούθηση της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00-14:00, με θέμα: «Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια – Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση».

Την εκδήλωση διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σύνδεσμος πρόσκλησης: https://www.minedu.gov.gr/anak/proskisis-gg3-2022.pdf

Σύνδεσμος προγράμματος ημερίδας:  https://www.minedu.gov.gr/anak/programma-imeridas-gg3-2022.pdf

Το πρόγραμμα σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας