05-05-22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ Α', Β' και Γ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 rsz mak 1

05-05-22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ Α’, Β’ και Γ’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

–       Πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Δ/ντων α/θμιας και β/θμιας Εκπ/σης του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

–       Πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Δ/ντων α/θμιας και β/θμιας Εκπ/σης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

–       Πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Δ/ντων α/θμιας Εκπ/σης του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

–       Πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Δ/ντων β/θμιας Εκπ/σης του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄136) και του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021(Β΄5833) Υπουργικής Απόφασης.

«          Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις κατά τόπους έδρες των Συμβουλίων:

Για το Α΄ Περιφερειακό  Συμβούλιο η ταχυδρομική Διεύθυνση της έδρας του είναι : Κεντρικό Κτίριο Υ.ΠΑΙ.Θ., Αν. Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, ΑΤΤΙΚΗ

Για το Β΄ Περιφερειακό  Συμβούλιο η ταχυδρομική Διεύθυνση της έδρας του είναι : Κεντρικό Κτίριο Ι.Ε.Π., Αν. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, ΑΤΤΙΚΗ

Για το Γ΄ Περιφερειακό  Συμβούλιο η ταχυδρομική Διεύθυνση της έδρας του είναι : 2ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου και Τ. Φιλήμονος 30-32,11521, Αθήνα, ΑΤΤΙΚΗ

Επισημαίνεται ότι

–       το Α΄ Περιφερειακό  Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής, & Στερεάς Ελλάδας

–       το Β΄ Περιφερειακό  Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου & Πελοποννήσου και

–       το Γ΄ Περιφερειακό  Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας & Ιονίων Νήσων.

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας