04-05-22 Προγραμματισμός εξετάσεων ΓΕΛ και Γυμνασίων

 ekset400 px

04-05-22 Προγραμματισμός εξετάσεων ΓΕΛ και Γυμνασίων

Πρόγραμμα για το Γυμνάσιο σε μορφή pdf 

Πρόγραμμα για το ΓΕΛ σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.