15-04-22 «Χρονοδιάγραμμα Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2021-2022»

21 02 17 swimming 400px

15-04-22 «Χρονοδιάγραμμα Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2021-2022»

Στο πλαίσιο της συνέχισης της διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων και ολοκλήρωσης της Α΄ Φάσης των Ομαδικών Αθλημάτων, σας γνωστοποιούμε σχετικό χρονοδιάγραμμα των ανωτέρω αγώνων
(επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο), καθώς και αυτών των άλλων Ολυμπιακών Αθλημάτων, με την επισήμανση ότι αναφορικά με τις Περιφέρειες (α) Αττικής, (β) Βορείου και (γ) Νοτίου Αιγαίου οι αγώνες της
Β΄ και Γ΄ Φάσης των Ομαδικών θα ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.

Συν.: Πίνακες σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας