14-04-22 Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

καλλιτεχνικά

14-04-22 Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Το έγγραφο για τη διαδικασία σε μορφή pdf 

H εγκύκλιος σε μορφή pdf 

Κατάλογος των καλλιτεχνικών σχολείων 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας