24-03-22 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2022) για την επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ipourgeio 400px

24-03-22 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2022) για την επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το έγγραφο σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας