18-03-22  Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022

rsz mak 1

18-03-22  Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022

 

Η υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, σε σχολεία κωφών – τυφλών και σε κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε μουσικά σχολεία έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία το έτος 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το έτος 2022.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας