23-02-22 2η Υβριδική συνάντηση της Επιτροπής Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022

EYY2022 website photo

23-02-22 2η Υβριδική συνάντηση της Επιτροπής Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022

Παρουσίαση ιστοσελίδας

#EYY2022 #EYY2022GR

Η 2η υβριδική συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 έλαβε χώρα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 22.02.2022.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, η επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα μας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του συνδέσμου

www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/

Ο ιστότοπος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κομβικό σημείο αναφοράς που έχει ως στόχο την ενημέρωση των νέων για τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες, καθώς και πάσης φύσης θέματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Στις ενότητές του φιλοξενούνται νέα, ανακοινώσεις και προσκλήσεις για εκδηλώσεις και δράσεις, δελτία τύπου και προκηρύξεις, καθώς και πλήθος άλλων χρήσιμων πληροφοριών οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την  ενεργή συμμετοχή των νέων στο Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 2022.

Η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η που σχεδιάζει εκδηλώσεις και δραστηριότητες που εντάσσονται στους κύριους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας να απευθύνονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας στην Επιτροπή, προκειμένου να γίνεται διάχυση της πληροφορίας των εκδηλώσεών τους.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας