04-02-22 σε Ενημέρωση για τη διεξαγωγή Διαδικτυακού Σεμιναρίου για την Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού το Σάββατο  12/2/2022

rsz mak 1

04-02-22 σε Ενημέρωση για τη διεξαγωγή Διαδικτυακού Σεμιναρίου για την Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού το Σάββατο  12/2/2022

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Το πρόγραμμα σε μορφή doc 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας