21-01-22 Πίνακες υποψηφίων ειδικών συνεργατών στις Μουφτείες Διδυμοτείχου, Ξάνθης και Κομοτηνής 

ipourgeio 400px

21-01-22 Πίνακες υποψηφίων ειδικών συνεργατών στις Μουφτείες Διδυμοτείχου, Ξάνθης και Κομοτηνής 

  1. «Πίνακας επιλέξιμων και αποκλειόμενων υποψηφίων ειδικών συνεργατών στη Μουφτεία Διδυμοτείχου»
  2. «Πίνακας επιλέξιμων και αποκλειόμενων υποψηφίων ειδικών συνεργατών στη Μουφτεία Ξάνθης»
  3. «Πίνακας επιλέξιμων και αποκλειόμενων υποψηφίων ειδικών συνεργατών στη Μουφτεία Κομοτηνής»


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας