14-1-22 Διευκρινίσεις όσον αφορά στις οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα ΑΕΙ 

rsz mak 1

14-1-22 Διευκρινίσεις όσον αφορά στις οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα ΑΕΙ 

Η διευκρινιστική εγκύκλιος σε μορφή pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας