23-12-21 Μνημόνιο Συνεργασίας, πενταετούς διάρκειας, μεταξύ του ΙΚΥ και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

rsz 0ea0e8797ce553e1f2fef81bff857868 xl

23-12-21 Μνημόνιο Συνεργασίας, πενταετούς διάρκειας, μεταξύ του ΙΚΥ και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει ότι, υπεγράφη χθες 22 Δεκεμβρίου 2021, Μνημόνιο Συνεργασίας, πενταετούς διάρκειας, μεταξύ του ΙΚΥ και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Με τη συνεργασία των δύο Φορέων, που συγκλίνουν οι τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, θα αναπτυχθούν κοινές δράσεις και συνέργειες, οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας, στην απόκτηση εργασιακής (πρακτικής) εμπειρίας από νέους και στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων για την αύξηση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξει συνάντηση εκπροσώπων των δύο φορέων για το σχεδιασμό των κοινών δράσεων και προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ Μιχαήλ Κουτσιλιέρης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.

το έγγραφο σε μορφή PDF 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας