Λύσεις για τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης από 10 πηγές.

Λύσεις του Σχολικού Συμβούλου Ι. Καραγιάννη εδώ 

Λύσεις του Στέλιου Μηχαήλογλου εδώ

Λύσεις του Σ. Γιαννακόπουλου εδώ

Λύσεις του Π. Τρύφων εδώ

Οι Λύσεις της ΟΕΦΕ  εδώ

Λύσεις του Φρ. ΟΡΙΟΝ  εδώ

Λύσεις του Φρ. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ εδώ

Λύσεις του Φρ. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ εδώ

Λύσεις του Φρ.ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ εδώ

Σχόλιο του διαχειριστή:  Όποιος συνάδελφος θέλει να δημοσιεύσει προτεινόμενες λύσεις μπορεί να το  κάνει μέσω σχολίου.