10-12-21 Δημοσίευση νέας ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

 rsz structural indicators 2021 cover

10-12-21 Δημοσίευση νέας ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσίευσε την έκθεση με τίτλο:  «Διαρθρωτικοί δείκτες για την Παρακολούθηση των Συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη, 2021. Επισκόπηση των κύριων μεταρρυθμίσεων από το 2015 έως σήμερα» Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2021.  Overview of major reforms since 2015.”

Η φετινή έκδοση αναλύει πάνω από 20 βασικούς ποιοτικούς δείκτες που αφορούν τις εκπαιδευτικές πολιτικές σε τέσσερεις κύριους τομείς: Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα, Επιδόσεις στις Βασικές Δεξιότητες (αλφαβητισμός, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες), Πρόωρη Εγκατάλειψη από την Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Ανωτάτη Εκπαίδευση. Η έκθεση, επιπροσθέτως, παρέχει μία συνοπτική επισκόπηση των κύριων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που συντελέστηκαν από το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2014/15 κι εξής στους συγκεκριμένους τομείς εκπαίδευσης. Οι πληροφορίες που αφορούν τα κ-μ της Ε.Ε. έχουν συμπεριληφθεί στην φετινή έκδοση της Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2021 – “Education and Training Monitor 2021”.

Η επικαιροποίηση των Διαρθρωτικών Δεικτών του 2021 καλύπτουν όλα τα  Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και  την Τουρκία.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους:

 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-2021_en

και

https://bit.ly/3pkriEP

The report in pdf form 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας