11-11-21 Παρουσίαση του Προέδρου του ΙΕΠ Γ.Αντωνίου των νέων Προγραμμάτων Σπουδών

 rsz iep photo

11-11-21 Παρουσίαση του Προέδρου του ΙΕΠ Γ.Αντωνίου των νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Η παρουσίαση σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας