11-11-21 Παρουσίαση του Προέδρου του ΙΕΠ Γ.Αντωνίου των νέων Προγραμμάτων Σπουδών

 rsz iep photo

11-11-21 Παρουσίαση του Προέδρου του ΙΕΠ Γ.Αντωνίου των νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Η παρουσίαση σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Leave a Comment

twelve + nine =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.