26-10-21 Δελτίο Τύπου για τη διαδικασία επίδειξης γραπτών δοκιμίων υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων εξωτερικού 2021

pannelinies2

26-10-21 Δελτίο Τύπου για τη διαδικασία επίδειξης γραπτών δοκιμίων υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων εξωτερικού 2021

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας