25-10-21 Κοινή έκδοση των Δικτύων ΕΥΡΥΔΙΚΗ και NESLI (ΟΟΣΑ) με τίτλο “Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2019/20”

rsz screenshot 2021 10 26 115936

25-10-21 Κοινή έκδοση των Δικτύων ΕΥΡΥΔΙΚΗ και NESLI (ΟΟΣΑ) με τίτλο “Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2019/20”.

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, σε συνεργασία με το Δίκτυο NESLI του ΟΟΣΑ, προχώρησε στη δημοσίευση νέας μελέτης με τίτλο“Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2019/20 ” .

Οι αποδοχές των εκπαιδευτικών και οι προοπτικές σταδιοδρομίας τους έχουν αντίκτυπο στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων που έχουν στόχο να προσελκύσουν απόφοιτους με υψηλά προσόντα και να κρατήσουν στην εκπαίδευση τους καλύτερους εκπαιδευτικούς.

Η έκθεση συγκρίνει το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα εκπαιδευτικών και Διευθυντών σχολείων της πρωτοβάθμιας και της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών που συμμετέχουν στο Erasmus+, με έτος αναφοράς το 2019/20.  Καταγράφει, επίσης, τις μισθολογικές διαφορές νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και τις προοπτικές αύξησης του μισθού τους, σημειώνοντας διαφορές ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης  ή τα απαιτούμενα προσόντα. Κατά μέσο όρο, οι δάσκαλοι τείνουν να έχουν μικρότερες αποδοχές από τους καθηγητές γυμνασίων και λυκείων, αν και σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν τις ίδιες αποδοχές.

Εκτενέστερες πληροφορίες για τα επιδόματα και τις πρόσθετες παροχές εκπαιδευτικών και διευθυντών σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα δίνονται σε εθνικά δελτία που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη.

Τα στοιχεία της έκθεσης έχουν συλλεχθεί από κοινού από το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ και NESLI.

Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν την έκδοση αυτή σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ στον σύνδεσμο:

https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/teacherssalaries-2021_en

https://bit.ly/2XWhzJ6

Το έγγραφο σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας