22-10-21 Εγκύκλιος για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

rsz mak 1

22-10-21 Εγκύκλιος για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

H Εγκύκλιος σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας