13-10-21 Αποτελέσματα εισαγωγής και διαδικασία εγγραφών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

ΥΠΑΙΘ 2

13-10-21 Αποτελέσματα εισαγωγής και διαδικασία εγγραφών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Το δελτίο τύπου σε μορφή doc.

Η υπεύθυνη δήλωση σε μορφή doc.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας