24-09-21 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:  69ΗΖ46ΜΤΛΗ-2ΙΕ)

ipourgeio 400px

24-09-21 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:  69ΗΖ46ΜΤΛΗ-2ΙΕ)

 Πρόσκληση γαι μετάθεση υπαλλήλων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ  κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή και Πληροφορικής και κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (τε) κλάδου/ειδικότητας Διοικητκού -Λογιστικού ή/και Πληροφορικής στο ΥΠΑΙΘ 

Η πρόσκληση σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας