23-09-21 Εγκύκλιος ΑΓΓΛΙΚΑ στα Νηπιαγωγεία

nhpia 1 400px

23-09-21 Εγκύκλιος ΑΓΓΛΙΚΑ στα Νηπιαγωγεία

Η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ  αφορά στις Διαδικασίες επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60  στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)»

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας