08-07-21 Οδηγίες Αλλοδαπών -Αλλογενών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

foitites3 400px

08-07-21 Οδηγίες Αλλοδαπών -Αλλογενών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το έγγραφο σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας