Λύσεις και σχόλια για τη Βιολογία Γενικής από την Π.Ε.Β

Προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β΄).

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

 Τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2013 στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Λυκείων και ΕΠΑΛ (ομάδα Β`) είχαν διαβάθμιση δυσκολίας και κάλυπταν ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης. Κάποια θέματα αναζητούσαν την κριτική προσέγγιση και σφαιρική γνώση των φαινομένων.

Ένας μαθητής με ουσιαστική κατανόηση και γνώση της εξεταζόμενης ύλης μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις απαιτήσεις της εξέτασης.

Η αναζητούμενη μεγαλύτερη σαφήνεια εκφωνήσεων συναρτάται βεβαίως με τον τρόπο παράθεσης των στοιχείων στο σχολικό βιβλίο.

Θεωρούμε ότι η παροχή σαφέστερων οδηγιών από την ΚΕΕ θα συμβάλει σημαντικά στην αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης, καθώς και πάλι οι παρεχόμενες οδηγίες δεν είναι επαρκείς.

Η Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΒ