23-10-20 Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών (Θέση Αναπληρωτή Διευθυντή  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στην Καρλσρούη)

ΥΠΑΙΘ 2

23-10-20 Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών (Θέση Αναπληρωτή Διευθυντή  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στην Καρλσρούη)

Η ανακοίνωση σε μορφή pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας