18-09-20 Προσλήψεις 548 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2020-2021

ΥΠΑΙΘ 2

 

18-09-20 Προσλήψεις 548 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2020-2021

 

Το σχετικό Δελτίο Τύπου σε μορφή word

 

Ο πίνακας με τα ονόματα σε μορφή excel

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας