Οδηγίες για τις Απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια και τα Λύκεια στο μάθημα της Κοινωνιολογίας

πατήστε εδώ

Χρήστος Πατσός
Σχολικός Σύμβουλος Κοινωνιολόγων
Αττικής, Στερεάς Ελλάδας,(πλήν ν . Αιτωλοακαρνανίας) ,Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτηςς