Ανακοίνωση της ΕΜΕ για τα Μαθηματικά ( Άλγεβρα) Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 – 3617784 – Fax: 3641025e-mail : [email protected]

www.hms.gr

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΩΝ – Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020
Μαθηματικά (Άλγεβρα)

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Τα θέματα καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της ύλης και ήταν συμβατά με το πνεύμα του σχολικού βιβλίου.

Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, γεγονός που διευκόλυνε τους μαθητές στη διαπραγμάτευσή τους.

Η κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία ήταν πολύ σωστή έτσι, ώστε και να μην αποθαρρύνονται οι υποψήφιοι

από την υπερβολική δυσκολία αλλά και να δίνεται η ευκαιρία στους καλύτερα προετοιμασμένους

υποψηφίους να διακριθούν.