Αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αρ. 51032/ΙΑ/12.4.2013 εγκύκλιο με θέμα « Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Κεφαλαίου Θ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2011 (ΦΕΚ Α’ 222) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) σχετικά με την αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης», για ενημέρωσή σας.
Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ