04-03-20 Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον σχολικό εκφοβισμό

photo zacharaki 002

04-03-20 Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον σχολικό εκφοβισμό

Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου παρέστη σήμερα η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για τις επερχόμενες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το Υπουργείο πρωτίστως για την πρόληψη αλλά και την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού.

Συγκεκριμένα η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τον οποίο έχει εκπονηθεί και προγραμματίζεται μια σειρά από μέτρα τα οποία αποτελούν το Σχέδιο Δράσης κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Αναλυτικότερα τα μέτρα τα οποία σχεδιάζονται και στα οποία αναφέρθηκε η Υφυπουργός είναι τα εξής:

•             Επανασύσταση μιας κεντρικής ομάδας με διακομματική και επιστημονική εκπροσώπηση η οποία θα εκπονήσει τη στρατηγική για τη διαχείριση φαινομένων ενδοσχολικής βίας

•             Σύνταξη διακήρυξης του σχολείου ενάντια στη βία: δικαιώματα-υποχρεώσεις-καθήκοντα για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας

•             Ενίσχυση μέτρων προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο σχολείων στα οποία παρατηρούνται παραβατικές συμπεριφορές και επανασχεδιασμός του πλαισίου των ποινών με δίκαιο και συνεκτικό τρόπο

•             Παροχή βοήθειας από μαθητές/τριες σε άλλους, για επίλυση συγκρούσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκφοβισμό (θεσμός μαθητή- διαμεσολαβητή)

•             Διοργάνωση ειδικών συζητήσεων και προγραμμάτων για την εκπαίδευση των μαθητών στον σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων κατά τη χρήση του Διαδικτύου και την αποφυγή της άσκησης βίας, των προσβολών και του εκφοβισμού που συμβαίνει μέσω αυτού (cyber bulling)

•             Εμπλουτισμός της ύλης με διδακτικές ενότητες σχετικές με τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών

•             Τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν εκπαιδευτικούς με ειδικές γνώσεις, όπως διεπιστημονική ομάδα συνεργατών (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.α.), ανάλογα με τις ανάγκες τους.

•             Εφαρμογή του θεσμού του «δασκάλου εμπιστοσύνης» στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι μαθητές/τριες ατομικά ή ομαδικά συζητώντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως θέματα σχολικού εκφοβισμού

•             Σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα γίνει επικαιροποίηση του υλικού που δίνεται στους μαθητές/τριες, με ειδική προσαρμογή για κάθε βαθμίδα, καθώς και ανανεωμένο ψηφιακό υλικό

•             Ήδη έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας – των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, το έργο της οποίας είναι στην τελική φάση παραγωγής σχετικού υλικού για τα σχολεία

•             Υποστήριξη των σχολείων και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Διοργάνωση επιμορφώσεων, σεμιναρίων-συνεδρίων.

•             Αξιοποίηση διαθέσιμων δικτύων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς

•             Επαφή με χώρες που εφάρμοσαν επιτυχημένες στρατηγικές αντιμετώπισης του εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία, όπως η Νορβηγία, η Ισπανία και η Φινλανδία.  

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε στα μέλη της Επιτροπής πως το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως φορέα υλοποίησης, εκκινεί πιλοτική δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» για την ένταξη νέων θεματικών στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου ιδίως να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων και δεξιοτήτων της ζωής (δεξιότητες του 21ου αιώνα).

Μεταξύ των βασικών θεματικών κύκλων που θα εισαχθούν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα είναι και ο θεματικός κύκλος «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη». Σε αυτή την ενότητα θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αλληλοσεβασμός και η διαφορετικότητα, ο εθελοντισμός, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η αντιμετώπιση διακρίσεων, η συνεργασία/συνεργατικότητα, η φιλανθρωπία, η κοινωνική ευαισθησία, η κοινωνική ευθύνη, και ο σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός. Ταυτόχρονα μέσα από τις νέες θεματικές επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, όπως οι κοινωνικές δεξιότητες, η αυτομέριμνα, η υπευθυνότητα, η ενσυναίσθηση, η ευαισθησία και η πολιτειότητα.

Επιπρόσθετα η Υφυπουργός σημείωσε ότι για πρώτη φορά τα νέα εργαστήρια δεξιοτήτων θα αναπτυχθούν, έπειτα από την πιλοτική εφαρμογή τους, σε όλη την επικράτεια και σε όλες τις τάξεις από το νηπιαγωγείο έως και το γυμνάσιο – υποχρεωτικά και όχι ως προγράμματα – μαθήματα επιλογής, όπως ίσχυε έως σήμερα.

 

Source: Υπουργείο Παιδείας