Οι Ομιλίες (σε VIDEO) Ημερίδας Βιολογίας με θέμα: «Εμφάνιση και εξέλιξη της ζωής στη γη»

Ημερίδα Βιολογίας «Εμφάνιση και εξέλιξη της ζωής στη γη»

Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 στην αίθουσα Ανδρόγεω

Ομιλίες:

1. Εισαγωγή (ΒΙΝΤΕΟ)

2. «Απαρχές και Εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη» (ΒΙΝΤΕΟ)

3. «ΑΡΧΑΙΟ DNA: παράθυρο με θέα (σ)το παρελθόν» (ΒΙΝΤΕΟ)

4. «Διδακτική προσέγγιση της Εξέλιξης» στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου (ΒΙΝΤΕΟ)

5. «Βιομόρια, Δομή και Λειτουργία» (ΒΙΝΤΕΟ)

6. «Γενετική Μηχανική και Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» (ΒΙΝΤΕΟ)

7. Διδακτικό σενάριο «DNA: από τη Διπλή Έλικα στον Καρυότυπο» (ΒΙΝΤΕΟ)

πηγή: ΕΚΦΕ Ηρακλείου