Επιμορφωτικό υλικό για σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ02 Γ’ Λυκείου με θέμα: «Βαθμολόγηση δοκιμίων γραπτής εξέτασης μαθητών/τριών Γ΄ Λυκείου στο μάθημα της “Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας”»

Επιμορφωτικό υλικό για σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ02 Γ’ Λυκείου με θέμα: «Βαθμολόγηση δοκιμίων γραπτής εξέτασης μαθητών/τριών Γ΄ Λυκείου στο μάθημα της “Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας”» (σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 4441/3-12-2019)

pe20-pe02-yliko-glossa

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (iep)

Παρουσίαση_οδηγίες για την αξιολόγηση και τη διδασκαλία (iep)

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (iep)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (iep)