Διευκρίνιση σχετικά με την εγκύκλιο των μετατάξεων

ΘΕΜΑ : Διευκρίνιση σχετικά με τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας για δικαίωμα μετάταξης σύμφωνα με την αριθμ. 38784/Δ1/20-03-2013 εγκύκλιο μετατάξεων ειδικοτήτων από τη Δ/θμια στην Π/θμια Εκπαίδευση

Διευκρινίζουμε σχετικά με το υπόψη θέμα και συγκεκριμένα με τα αναφερόμενα στη δεύτερη ημιπερίοδο της περίπτωσης α΄ του κεφαλαίου Β’ του πρώτου μέρους της αριθμ. 38784/Δ1/20-03-2013 εγκύκλιου μετατάξεων τα ακόλουθα:
Για τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη και :
α) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών-ωρομισθίων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και
β) η υπηρεσία που προσφέρθηκε από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας με διάθεση-απόσπαση.

Υπ. Παιδείας