Διευκρίνηση επί της εγκυκλίου 38784/Δ1/20-03-2013 των μετατάξεων

Σας γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά την εγκύκλιο 38784/Δ1/20-03-2013 και συγκεκριμένα στην περίπτωση του κωλύματος των αιτούντων εκπαιδευτικών λόγω μη συμπλήρωσης πέντε ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν, τα πέντε έτη υπηρεσίας (μαζί με την προϋπηρεσία ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) πρέπει να συμπληρώνονται την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (2/4/2013) και όχι την 31/8/2013.

Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Β’