Αιτήσεις για Ενισχυτική Διδασκαλία

Πατήστε εδώ

Στο παραπάνω συμπιεσμένο αρχείο περιέχονται:
-η προκήρυξη
-η εγκύκλιος
-ο πίνακας με  καθηγητές που είναι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2012-2013.
-ο πίνακας με τις διαθέσιμες ώρες

από 28 ΜΑΡΤΙΟΥ έως και 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων