Αιτήσεις ανα ειδικότητα για την επιμόρφωση Β επιπέδου στη Φθιώτιδα

Αιτήσεις Επιμόρφωσης ανά Ειδικότητα για τη 4η Περίοδο

Σημ: Στις παρενθέσεις εμφανίζεται η συνολική δυναμικότητα των εγκεκριμένων προγραμμάτων

Στοιχεία τέλους ημέρας Τετάρτης 27/3

ΦΘΙΩΤΙΔΑ            ΠΕ02    47 (48)

                                  ΠΕ03    14 (11)

                                   ΠΕ04    14 (10)