Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 14-18 Οκτωβρίου 2019

«Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για όλους — Δεξιότητες για ολόκληρη τη ζωή»

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, η  ετήσια εκστρατεία που ξεκίνησε το 2016 έχει ως στόχο να αναδείξει τα οφέλη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 δραστηριότητες για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας και προώθησης της ΕΕΚ σε 45 κράτη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Το κεντρικό θέμα της φετινής εκστρατείας μας είναι: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για όλους — Δεξιότητες για ολόκληρη τη ζωή» δηλώνει η κα Marianne Thyssen, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. «Και αυτό, γιατί επιθυμώ η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να αποτελεί πρώτη επιλογή τόσο για τους νέους όσο και για τους ενήλικες. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συνιστά εφαλτήριο για μια καρποφόρα σταδιοδρομία και για μια ζωή με πληρότητα».

Οι κεντρικές εκδηλώσεις διοργανώνονται στο Ελσίνκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε σε ζωντανή σύνδεση εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων πατήστε εδώ.