Βιντεοσκοπημένα μαθήματα Φυσικής από το ΜΙΤ

του καθηγητή φυσικής του MIT Walter Lewin[lewin_walter.html]
για τα Βιντεοσκοπημένα μαθήματα Φυσικής πατήστε εδώ

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός