Ανακοίνωση – Ενημέρωση προς Ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Οικοδιδασκάλους.

Σχετικά με τις τροποποιήσεις των ΠΟΛ 1195/2012 Α.Υ.Ο. και ΠΟΛ 1077/2012 Α.Υ.Ο αναφορικά με τα στοιχεία και τις προθεσμίες υποβολής αυτών στη Γ.Γ.Π.Σ., μπορείτε να δείτε τη σχετική ανάρτηση εδώ