Οδηγός σωματομετρίας και φυσικής κατάστασης EYZHN

ΟΔΗΓΟΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ  & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου

πατήστε εδώ